Onnistu
paremmin
johtamisessa

Sparraan johtajia ja hallituksia, jotka haluavat onnistua paremmin tehtävässään. Työssäni ammennan omista kokemuksistani johtajana, johdon valmentajana ja hallituksen jäsenenä, sekä johtajuutta ja hallitustyötä käsittelevästä väitöstutkimuksestani.

Kiva, kun tulit tutustumaan!

– Satu

Kuinka voin auttaa?

Puheenvuorot, alustukset ja keskustelutilaisuudet

Sparraan, puhun ja keskustelutan hyvästä johtamisesta, hallitustyöstä, hallituksen ja johdon yhteistyöstä sekä johtoryhmätyöskentelystä. Räätälöin puheenvuorot ja alustukset tilannekohtaisesti osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Voin myös olla auttamassa hallitustyön käynnistämisessä tai kehittämisessä ja esimerkiksi osallistua tarvittaessa kokouksiin asiantuntijaroolissa tai tarkkailijana.

Johdon ja avainhenkilöiden coaching

Henkilökohtainen coaching tukee tehtävässä menestymistä, ongelmatilanteiden ratkaisua ja jaksamista; se sopii erityisen hyvin muutostilanteisiin. Coaching-prosessi pitää sisällään useita tapaamisia, joiden sisältö räätälöidään tapauskohtaisesti valmennettavan tarpeiden ja ajankäytön mukaiseksi. Coaching voidaan toteuttaa myös pari- tai tiimimuotoisena.

Tutkimustietoa käytäntöön

Vuorovaikutus hallitustyön ytimessä -kirjan voit tilata tästä linkistä.

Väitöstutkimukseni tavoitteena oli tuottaa akateemisen tiedon lisäksi käytännönläheistä, hyödyllistä tietoa yrityksille, johtajille ja hallituksen jäsenille. Jotta tieto olisi myös niiden saatavilla, jotka eivät halua käyttää aikaa englanninkielisen tieteellisen tekstin lukemiseen, kirjoitan väitöskirjani tuloksista sekä muista kiinnostavista johtamista ja hallitustyötä koskevista tutkimuksista suomeksi ja käytännön johtamistyön näkökulmasta. Kirjassani Vuorovaikutus hallitustyön ytimessä (Boardman 2020) yhdistän väitöstutkimukseni tuloksia ja käytännön kokemustietoa ja kuvaan hallitustyötä erityisesti ihmisten välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta.

”Sadun sparraus asettui juuri sopivalle tasolle – se oli strategista ja ohjasi pitkän linjan visiointiin, mutta peilasi myös mikro-yrittäjän arkea realistisesti. Ajatukset ja visio kirkastuivat prosessin aikana mikä tuo varmuutta toimintani suuntaan. Fokus on selkeämpi ja toimintani uusiutui joidenkin palveluiden osalta. Keskustelut olivat antoisia – opin niistä paljon. On tärkeää, että sparraus kestää useamman kuukauden ajan, sinä aikana on mahdollisuus nähdä muutosten vähitellen lähtevän omassa toiminnassa käyntiin.”

Blogeja

Kuka on Satu?

Olen KTT, HHJ PJ Satu Koskinen. Boardcoach Oy:n yrittäjänä tärkein tavoitteeni on edistää hyvää johtamista ja hallitustyötä valmentamalla, puhumalla ja kirjoittamalla hyvään johtamiseen ja hallitustyöhön liittyvistä teemoista. Yrittäjyyden ohella teen hallitustyötä useissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa sekä toimin Boardman Oy:n partnerina.

Laita viestiä,
autan mielelläni