Satu Koskinen

Yrittäjyyttäni Boardcoachissa voi oikeastaan sanoa koko tähänastisen työurani synteesiksi. Tähän mennessä olen ehtinyt tehdä yli parikymmentä vuotta erilaisia johtamistöitä mm. tavaratalonjohtajana, toimialajohtajana, kehitysjohtajana, toimitusjohtaja-rehtorina sekä HR-johtajana. Lisäksi minulla on monipuolista kokemusta johtoryhmä- ja hallitustyöstä sekä muiden kehittämis- ja päätöksentekoryhmien toiminnasta. Strateginen ja operatiivinen kehittäminen sekä hyvän henkilöjohtamisen ja muutosjohtamisen korostuminen ovat olleet eri tehtävieni yhteinen nimittäjä ja punainen lanka.

Into kehittyä ja oppia lisää on kulkenut matkassani koko ajan sekä vienyt minut maisterintutkinnon jälkeen mm. kouluttautumaan työn ohessa coachiksi ja HHJ:ksi, toimimaan mentorina, ja viettämään vuoden Oxfordin yliopistossa vähittäiskauppaa tutkien. Halu ymmärtää johtajuussuhteita paremmin vei minut Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun jatko-opiskelijaksi, ja syntyi väitöskirja ”At the heart of the Board: CEO and Chair. Processes, practices and relationships”. 

Yrittäjyyden ja hallitustöiden ohella toimin aktiivisesti Boardman-osaamisverkoston partnerina sekä pyrin edistämään tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua Boardman LJT:n hallituksen puheenjohtajana. Tutkimuksen ja käytännön yhteistyön tulosta on myös kirjani ”Vuorovaikutus hallitustyön ytimessä” (Boardman 2020).

Lue lisää tekemisistäni ja lähetä linkittymispyyntö LinkedInissä:

Väitöskirja toimitusjohtaja-puheenjohtajasuhteesta

Väitöskirjassani (At the heart of the Board: CEO and Chair. Processes, practices and relationships) tutkin toimitusjohtajan ja puheenjohtajan välisiä käytäntöjä sekä sitä, miten toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välinen luottamus kehittyy. Lisäksi tutkin puheenjohtajan toimintaa toimitusjohtajan erottamistilanteessa: miksi ja miten toimitusjohtajan potkuihin johtava prosessi etenee. Väitöskirjani sisältää myös case-tutkimuksen, jossa kuvataan tutkimusprosessin aikana tehtyä yhteistyötä Boardman-osaamisverkoston kanssa.

Väitöskirjani tarkastustilaisuus pidettiin Jyväskylässä 8.3.2019. Pääset lukemaan väitöskirjaa alla olevasta painikkeesta: